«Bingo!» kan du høre fra alle kanter og hjørner i Norge. Dette er et spill som den norske landsbygda og de norske byene har trykket til sitt bryst. Det spilles i bingohaller, i gymsaler og på bygderadioen. Ofte til inntekt til et lokalt, godt formål. Og, det er et av de mest populære spillene på nettet.

Hva er Bingo?

Bingo er et spill som er velkjent i Norge, så velkjent at du sikkert ikke vet at spillet har kommet til Norge fra Italia. Det begynte som et lotterispill i Italia på 1500-tallet, vandret til USA og utviklet seg til «BINGO!» slik vi kjenner spillet i dag, der rundt 1930. Selve navnet er et amerikansk-engelsk navn og som du vet, så var det en tid der alt det gode kom nettopp fra USA. På 1960-tallet kom spillet hit til Norge og populariteten vokste seg rett inn i den norske folkesjelen. I dag brukes spillet overalt, også i skolen som for eksempel mattebingo.

Enkelt forklart

Den enkleste formen for Bingo foregår på den måten at arrangøren selger brett med ruter som er nummererte. Tallene kommer i en helt tilfeldig rekkefølge. Deretter trekkes det tall av arrangøren som leser opp disse og deltakerne krysser av. Den første som får en bestemt kombinasjon på brettet roper «Bingo!» og har dermed vunnet førstepremien. Kombinasjonen kan for eksempel være å fylle hele kortet eller å få fem på rad, alt etter hva som er bestemt på forhånd.

Bingobrett

Når du skal spille bingo må du altså ha et bingobrett. Spiller du på nettet, så kalles dette brettet eller kortet på engelsk gjerne for Bingo card. Du kan som regel velge flere brett per spill, men av praktiske årsaker så er det gjerne en begrensning på hvor mange. Nærmer du deg det maksimalt tillatte, så har du også større sjanser til å vinne. Du vinner når du er den første som har alle tallene i det forhånds-avtalte vinnermønsteret. Når du spiller Bingo kan du som regel sjekke alle de oppleste tallene på en Bingo board, en oversiktstavle som viser alle tallene som hittil har blitt trukket ut.

Vanlig inndeling i Norge

Den vanligste måten å dele inn bingobrettene i Norge på, er å la den midterste ruten stå tom og deretter dele rutene inn slik:

Fem kolonner som benevnes med en av bokstavene i BINGO. Deretter nummereres rutene slik:

I B-kolonnen finner du tallene fra 1-15, i I-kolonnen finner du tallene fra 16-30, i N-kolonnen finner du tallene fra 31-45, i G-kolonnen finner du tallene fra 46-60 og i O-kolonnen finner du tallene fra 61-75.

Antall nummererte baller

I Bingo er det vanlig med et hjul av nummererte baller. Dette hjulet snurres rundt ett par ganger, deretter kommer det en ball med et tall ut. Akkurat som på Lotto og Vikinglotto. Det er vanlig med et antall på 75 baller for brett som har fem ganger fem ruter der 24 ruter er nummererte og en rute er tom. Etter at Bingo ble vanlig på nettet også, så har det kommet flere versjoner. Eksempelvis et spill med 80 baller til brett med fire ganger fire ruter der 16 er nummererte og en er tom eller 90 baller til brett med tre ganger ni ruter der 15 er nummererte. Den siste versjonen har et annet mønster og du må fylle rad 1, rad 2, rad 3 eller alle. Denne siste versjonen er den versjonen som er mest vanlig i Storbritannia. Det finnes også en rask versjon av spillet. Denne versjonen spilles med bare 30 baller.

RNG

I stedet for et hjul fylt opp av baller, så brukes det en RNG («Random Number Generator») på nettet. Dette er en programvare som genererer tilfeldige tall på bingoballer. Denne programvaren testes grundig før den blir tatt i bruk for at spillet skal bli rettferdig og riktig.

Bingo!

Med andre ord, så er Bingo et lotterispill med røtter i Italia som har tatt turen innom USA før det kom hele veien opp til vårt langstrakte land. Her har det slått røtter i den norske folkesjela og spilles både på skoler, i gymsaler og i ekte bingohaller. Spillet starter med at du kjøper ett eller flere brett og deretter krysser av tallene etter hvert som de trekkes. Enten det er nummererte baller som surrer rundt i et hjul eller det er en tallgenerator som trekker tallene i en tilfeldig rekkefølge, så er det viktig at du passer på å rope ut, når du har fått på den siste streken i krysset over det siste tallet i rekken, et rungende, klart og tydelig BINGO! Da vil det komme noen for å sjekke brettet ditt og premien er din. Eller enklere; prøv en av de mange versjonene som du finner i casinoene som er på nettet, da er det valgfritt å rope BINGO!